Karena Lam Ka Yan              

                                                                                 Karena Lam  Karena Lam Ka Yan

                                                                                                 (Lam Ka Yan, Lin Jia Xin, Karena Lin)   

                    Actress, Singer

                                                   Born: August 17, 1978           Languages: Chinese, English

 

                                                 Karena Lam Ka-Yan  (The Sun)   Karena Lam and a doggie

                                                                               Karena Lam Ka-Yan

 

                                                    

                                                           Karena Lam with Jacky Cheung in July Rhapsody

 

                                                      Karena Lam Ka Yan

                                                              Karena in Truth or Dare: 6th Floor Rear Flat

 

 

                             Karena Lam Gallery 2

                                                     Karena Lam Main Page

 

                                        Hong Kong Movie World   

                                                                                               COPYRIGHT Hong Kong Movie World

                                                                                       All rights reserved