Cecilia Cheung Pak Chi              

                                                                             Cecilia Cheung  Cecilia Cheung Pak Chi

                                                                                        (Cheung Pak Chi, Zhang Bo Zhi, Cheung Pak Ji) 

                       Actress, Singer

                                   Born: May 24th, 1980- Hong Kong      Languages: Chinese, English      Height: 5'5"

 

                                                               Cecilia Cheung Gallery 

                                                          Cecilia Cheung Pak-Chi photo

 

                                                     Cecilia Cheung Pak Chi photo

 

                                                             Cecilia Cheung Pak Chi

 

                                                      Cecilia Cheung in 'Shaolin Soccer'

                                                                 Cecilia Cheung in Shaolin Soccer (2001)

                                                                                   

                                                                             Cecilia Cheung Pak-Chi

 

                                       Cecilia Cheung in HONESTY

                                                                   Cecilia in a still from Honesty (2002) 

 

                                                         

                                                          Cecilia and Daichi Harashima in Lost in Time (2003)

 

 

                                      Cecilia Cheung Filmography

 

                                        Hong Kong Movie World

COPYRIGHT Hong Kong Movie World

                    All rights reserved